Telefon: +420 602 372 229  | Email: brnovenkov@cmmj.cz | Adresa: Ječná 26a, 621 00 Brno-Řečkovice | ČÚ: 1342181379/0800 | IČ: 67777058 | Datová schránka: 

Příspěvky

INFORMACE

Možnost platby hotově v kanceláři OMS Brno-venkov nebo prostřednictvím bankovního účtu

Číslo účtu: 1342181379/0800,

Variabilní symbol: vaše rodné číslo

Poznámka pro příjemce: Do poznámky uveďte Vaše jméno, ČP s rokem a emailovou adresu
např: Josef Novák ČP 2023 josef.novak@email.cz nebo Josef Novák ČP 2023-2025 (pokud platíte na více let), lze platit na jeden až tři roky.

Abychom mohli platbu potvrdit a zaslat doklad o zaplacení, je zapotřebí uvést emailovou adresu (pokud ji nemáte uvedenou v SW Diana), případně ji zaslat na adresu brnovenkov@cmmj.cz.

Členskou evidenci zajišťuje SW Diana.

Stávající členové se mohou do své členské karty přihlásit na adrese https://swdiana.cmmj.cz/.

Požádat o členství je možné na adrese http://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx.

Nové členské průkazy:

Jak jste již byli informováni v časopise Myslivost č. 4/2022, dochází k výměně papírových členských průkazů za plastové karty s QR kódem. Všechny základní údaje (z evidence SW Diana a Hubert) bude možné jednoduše načíst mobilním telefonem pomocí jakékoli čtečky (mobilní aplikace) a QR kódu na zadní straně průkazu.

Pro ty z vás, kteří jste měli pro aktuální rok 2022 uhrazen členský poplatek do 28.2.2022, máme karty již připravené k předání na OMS Brno-venkov.

Ti, kteří příspěvek uhradili až po 1.3.2022 obdrží nové členské průkazy poštou na adresu uvedenou v SW Diana.

Noví členové ČMMJ obdrží při platbě tištěný členský průkaz, jako byl doposud, s omezenou platností na 3 měsíce, do té doby obdrží nový členský průkaz ve formě plastové karty.

Případná poškození či ztrátu karty si bude hradit a vyřizovat každý člen samostatně.

mde

Příspěvky

Členské příspěvky se hradí na účty okresních mysliveckých spolků, nebo klubů, jejichž prostřednictvím je plátce členem.

Základní členský příspěvek

základní členský příspěvekvarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem1000 Kč1600 Kč2100 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

varianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem650 Kč1250 Kč1750 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

varianta MINIMUM
výše ČP celkem750 Kč

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (okresní myslivecký spolek). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.