Telefon: +420 602 372 229  | Email: brnovenkov@cmmj.cz | Adresa: Ječná 26a, 621 00 Brno-Řečkovice | ČÚ: 1342181379/0800 | IČ: 67777058 | Datová schránka: 

O nás

Okresní myslivecký spolek Brno-venkov, z. s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské
myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Brno-venkov. Zajišťuje kurz a zkoušku uchazečů o první lovecký lístek, zkoušky pro myslivecké hospodáře, kynologické akce, chovatelské přehlídky a další činnosti související s výkonem práva myslivosti.

OMS Brno-venkov sdružuje myslivecké spolky a pomáhá jim při propagaci myslivosti a zastupuje je na sněmech pořádaných ČMMJ, kde prosazuje jejich zájmy a názory.

OMS Brno-venkov také napomáhá při ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti.