Telefon: +420 602 372 229  | Email: brnovenkov@cmmj.cz | Adresa: Ječná 26a, 621 00 Brno-Řečkovice | ČÚ: 1342181379/0800 | IČ: 67777058 | Datová schránka: 

Ke stažení

Přihlášky:

Přihlášku na zkoušku loveckých psů podává vlastník psa pořadateli zkoušek z výkonu loveckých psů. Odkaz ke stažení zde:

Nezbytnou součástí každé přihlášky psa na zkoušky musí být čitelná oboustranná fotokopie PP psa a v případě, že je vlastník psa členem ČMMJ i fotokopie členeského průkazu ČMMJ. Vlastník psa, který je členem ČMMJ, je na zkouškách z výkonu loveckých psů pořádaných OMS cenově zvýhodněn. V případě požadavku na zajištění střelce, uveďte tuto skutečnost do přihlášky.!!!

Poplatky:

Poplatek uhraďte na účet OMS Brno-venkov: 1342181379/0800 , do zprávy pro příjemce uveďte druh zkoušky, datum a jméno psa.